Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Fitxa

Denominació
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
Branca de coneixement
Enginyeria i arquitectura
Menció/Especialitat
Professionalitzador. Habilita per exercir la professió regulada d'Enginyer/a Tècnic/a Industrial
Any d'inici
2010-2011
Règim de dedicació
Temps complet / Temps parcial
Modalitat
Presencial
Crèdits ECTS
240 ECTS, 4 anys.
Idioma d'impartició
Català, Castellà, Anglès
Places
40
Curs acadèmic
Calendari Acadèmic EPS
Preu ECTS
Preus públics aprovats per la Generalitat de Catalunya per a cada curs acadèmic
Coordinador/a
Josep Argelich Romà
Secretaria
Secretaria de l'EPS