Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Fitxa

Denominació
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
Branca de coneixement
Enginyeria i arquitectura
Menció/Especialitat
Professionalitzador. Habilita per exercir la professió regulada d'Enginyer/a Tècnic/a Industrial
Any d'inici
2010-2011
Règim de dedicació
Temps complet / Temps parcial
Modalitat
Presencial
Crèdits ECTS
240 ECTS, 4 anys.
Idioma d'impartició
Català 60%, Castellà 30%, Anglès 10%
Places
40
Curs acadèmic
Calendari Acadèmic EPS
Preu ECTS
Preus públics aprovats per la Generalitat de Catalunya. Estudis amb coeficient d'estructura docent C
Coordinador/a
Tomàs Pallejà Cabré
Secretaria
Secretaria de l'EPS (enllaç)