Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Grau Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica    

                                           

Segell de qualitat europeu pels programes                               Segell i certificat de qualitat AQU Catalunya
d'enginyeria de nivell de grau

 

El grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica té com a finalitat l'obtenció, per part de l'estudiant, d'una formació orientada a la preparació per a l’exercici profesional.

L'objectiu principal és formar enginyers industrials en l'àmbit de l'electrònica i l'automàtica dotant l'alumne de sòlides bases en sistemes electrònics industrials, sistemes de control i automatització industrial, i un alt component pràctic.

També té l'objectiu de fomentar l'adquisició d'habilitats i aptituds necessàries en un professional que haurà d'adaptar-se i enfrontar-se a problemes de naturalesa molt diversa en diferents sectors del món industrial i en qualsevol tipus d'empresa o administració. 

Aquest plantejament, basat en el coneixement profund dels fenòmens bàsics i un alt component pràctic, permet dotar de la flexibilitat i adaptabilitat necessàries el professional. També el qualifica per realitzar tasques dins de l'àmbit de l'exercici lliure de la professió, planificant, gestionant i dirigint projectes.

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save